<< Home Page | Aphthonius Index

Aesop's Fables: Aphthonius

Aphthonius 21 = Perry 153

Μῦθος ὁ τῶν προβάτων παραινῶν ἀπατῶσι μὴ πείθεσωαι.
Οἱ λύκοι πρὸς τὰ πρόβατα: << τί δὲ ἡμῖν ἄσπονδος ἀεὶ καὶ ἀκήρυκτος πόλεμος; αἴτιοι δὲ οἱ κάκιστα ἀπολούμενοι κύνες, οἳ προσιόντας μὲν ἡμᾶς ὑλακτοῦσιν, οὐδὲν δὲ ἠδικηκότας συγκρούουσιν: ἀλλ' εἰ τούτους ἐκποδὼν καταστήσετε, σπονδαὶ ἐθένδε καὶ διαλλαγαὶ καταστήσονται. >> εἶπον εἰς ἀπάτην, τὰ δὲ ρᾳδίως ὑπήγετο: καὶ οἱ μὲν κύνες ἐλήλαντο, αὐτὰ δὲ ἔρημα φυλακῆς διεφθείρετο.
Ἐχθροῖς πειθαρχῶν ὑποστεήσῃ τὸν κίνδυνον.


F. Sbordone, Rivista Indo-Greco-Italica, 16 (1932), pp. 47-57.