<< Home Page | Aphthonius Index

Aesop's Fables: Aphthonius

Aphthonius 12 = Perry 281

Μῦθος ὁ τῶν ἀλεκτρυόνων μετριάζειν παραινῶν ἐν τοῖς εὐτυχήμασιν.
Ἀλεκτρυόνες συμπεσόντες ἀλλήλοις, ὡς νόμος εἶχεν, ἐμάχοντο, καὶ ὁ μὲν νικηθείς, κλίνῃ ὑποδύς, ἀπεκρύπτετο: ὁ δὲ νενικηκὼς ἐπί στέγης ἀρθείς, ἀνέκραγε μέγιστον τὴν νίκην καὶ κατάδηλον ἐξ ὀργῆς ἐργαζόμενος διετέλει. καὶ δῆτα καταπτὰς ἀετὸς τοῦτον ἁρπάζει λαβών.
Νίκης ἀσφάλεια μετριότης φρονήματος.


F. Sbordone, Rivista Indo-Greco-Italica, 16 (1932), pp. 47-57.