<< Home Page | Aphthonius Index

Aesop's Fables: Aphthonius

Aphthonius 36 = Perry 70

Μῦθος ὁ τῆς δρυὸς καὶ τοῦ καλάμου παραινῶν μὴ ἰσχύι θαρρεῖν.
Εἰς ἔριν δρυὶ καθίστατο κάλαμος: ἡ μὲν γὰρ ἑαυτὴν τῆς ἰσχύος ἐθαύμαζε καὶ πρὸς τὴν τῶν ἀνέμων ἀντέχειν ἠλαζονεύετο μάχην, τῆς δὲ ἀσθενείας κατῃτιᾶτο τὸν κάλαμον. εἴκειν ἅπασι πεφυκότα τοῖς πνεύμασι. ταύτῃ τοι καὶ πνεύσαντος ἀνέμου σφοδρότερον, ἡ μὲν πρόρριζος ἀνθεστῶσα κατέπεσεν, ὁ δὲ ἀκέραιος κατακλινόμενος ἔμεινεν.
Ὁ καιροῖς ὑπείκων οὐκ ἐκπεσεῖται τοῦ σώζεσθαι.


F. Sbordone, Rivista Indo-Greco-Italica, 16 (1932), pp. 47-57.